Vzdělávání rozhodčích

Českého florbalu

Vzdělávací školení rozhodčích

 • školení slouží k postupu na vyšší licenci;
 • nutnou podmínkou je absolvování povinných témat seminářů pro stávající licenci;
 • součástí vzdělávacích školení je ověření teoretických znalostí získaných účastí na seminářích, u vzdělávacího školení z licence B na licenci A i znalostí anglického jazyka;
 • vzdělávací školení jsou vypsána minimálně 1x ročně pro každou licenci;
 • pro postup z licence E na licenci D není potřeba absolvovat vzdělávací školení, k postupu stačí absolvování povinných témat seminářů pro licenci E.
Vzdělávací školení na licenci C

  • školení slouží k postupu z licence D na licenci C;
  • nutnou podmínkou je absolvování povinných témat seminářů pro licenci D;
  • součástí vzdělávacího školení je ověření teoretických znalostí získaných účastí na seminářích pro licenci D;
  • vzdělávací školení na licenci C jsou vypsána minimálně 1x ročně regionální KRD;
  Vzdělávací školení na licenci B

  • školení slouží k postupu z licence C na licenci B;
  • nutnou podmínkou je absolvování povinných témat seminářů pro licenci C;
  • součástí vzdělávacích školení je ověření teoretických znalostí získaných účastí na seminářích pro licenci C;
  • vzdělávací školení na licenci B jsou vypsána minimálně 1x ročně celostátní KRD;

   Vzdělávací školení na licenci A
   • školení slouží k postupu z licence B na licenci A;
   • nutnou podmínkou je absolvování povinných témat seminářů pro licenci B;
   • součástí vzdělávacích školení je ověření teoretických znalostí získaných účastí na seminářích pro licenci B;
   • u vzdělávacího školení z licence B na licenci A je součástí i ověření znalostí anglického jazyka;
   • vzdělávací školení jsou vypsána minimálně 1x ročně celostátní KRD;

   Vzdělávací semináře rozhodčích

   Licence E
   • ZOU + mládežnické soutěže;
   • pohyb I + signalizace;
   • emoce I + tresty I;

    Licence D
    • emoce II + tresty II;
    • pohyb II + komunikace;
    • role rozhodčího + budování páru I;
    • výhody;
    • 2x aplikace pravidel - video rozbory; jednoznačné situace; 
    Licence C
    • emoce III + tresty III;
    • osobnost rozhodčího;
    • vnímání utkání;
    • kondice rozhodčího;
    • budování páru II;
    • 2x aplikace pravidel - video rozbory; spornější situace;
    Licence B
    • vnímání utkání II;
    • herní systémy;
    • komunikace II;
    • psychologie účastníků utkání;
    • 2x aplikace pravidel - video rozbory; spornější situace;