Vzdělávání rozhodčích

Českého florbalu

Český florbal neustále pracuje na nových možnostech zdokonalení systému vzdělávání a rozvoje rozhodčích. Tuto práci  zajišťuji supervizoři rozhodčích, na které se mohou obracet všichni rozhodčí s dotazy na celou oblast vzdělávání rozhodčích. Nicméně do celého procesu vzdělávání rozhodčích se zapojuje velké množství osob a orgánů Českého florbalu, zde je stručný výčet:

  1. Celostátní Komise rozhodčích a delegátů
  2. Příslušně regionální Komise rozhodčích a delegátů
  3. Celostátní supervizor rozhodčích
  4. Příslušní regionální supervizoři rozhodčích
  5. Hlavní školitelé každého regionu
  6. Školitelé
  7. Celostátní delegáti
  8. Regionální delegáti
  9. Mentoři

Jak již bylo zmíněno, prvním krokem je základní školení. Rozhodčí si poté udržuje či zvyšuje svoji odbornost a schopnosti absolvováním řady teoretických i praktických seminářů a školení, které jsou pro aktivní rozhodčí povinné a jsou sestaveny tak, aby sledovaly jejich přirozený vývoj. Nedílnou součástí vzdělávání rozhodčích jsou delegáti, kteří sledují jejich výkony přímo během zápasů a poskytují jim bezprostřední zpětnou vazbu. Ne regionální úrovni doplňují delegáty i mentoři z řad zkušenějších rozhodčích, poskytující zpětnou vazbu především nováčkům.