Testová sestava

Význam testování kondiční připravenosti

Kontrola stavu trénovanosti má v Českém florbalu cca 5letou tradici. Na základě této několikaleté zkušenosti došlo k přehodnocení výběru testů. Tato testová sestava je zaměřena komplexně na zjištění úrovně všech pohybových schopností.

Kondiční připravenost hráče je základem pro realizaci florbalové techniky a pro vyrovnání se s požadavky tréninkového a soutěžního zatěžování. Bez znalosti přesné úrovně kondiční připravenosti hráčů florbalu hrozí, že trenéři budou pouze odhadovat kondiční připravenost a budou sklouzávat k hodnocení hráče jen na základě jeho výkonu v utkání, ale to je informace, se kterou se nedá dále pracovat a lze z ní dedukovat pouze aktuální výkonnost hráči nikoliv však budoucí.

Z výše uvedených důvodů předkládáme soubor doporučených testů, které mohou být uplatněny při zjišťování a ověřování kondiční připravenosti. Celý soubor je sestaven z prvků, které jsou zaměřeny na konkrétní pohybové schopnosti potřebné pro realizaci herního výkonu. Prvky se vzájemně doplňují a jejich kombinace se snaží zachytit komplexní připravenost jednotlivého hráče.

Při vybírání testů byl kladen důraz hlavně na jednoduchost v organizaci a provedení, ale zároveň i na specifičnost, platnost, objektivitu a spolehlivost. Na testové baterii se podílel metodický a reprezentační úsek Českého florbalu, kluboví trenéři a odborníci z vysokých škol.

Základní informace

Pořadí realizace testů

č.TESTPOZNÁMKY
1.Obecné informacevěk, držení hole
2.Tělesná analýzanutná realizace se speciální váhou
3.Testy flexibilitynutná realizace bez bot
4.Sprint 20 metrůnutná realizace s fotobuňkami
5.Skok z místa
6.Illinois bez florbalkyPozor na výšku použitých kuželů
7.Vznos
8.Dřep se záteží
9.Bench press se záteží
10.Yo-Yo test level 1