Úrazové pojištění

od Českého olympijského výboru

Členové Českého florbalu a účastníci akcí, které pořádá Český florbal, jsou pojištěni proti úrazu. Jde o pojištění díky členství Českého florbalu v Českém olympijském výboru. 

Pojištění se vztahuje na všechny členy Českého florbalu, tj. i na členy florbalových oddílů, dále i na účastníky akcí, které florbalové oddíly pořádají. Pojištěny jsou všechny události, které se stanou během oficiálních utkání Českého florbalu a společné dopravy na ně. Dále události během všech akcí, které pořádá Český florbal včetně společné dopravy na tyto akce. Pojištění se také vztahuje na úrazy, které se staly během tréninku, který byl organizován oddílem.

Toto pojištění poskytuje sportovcům pouze základní plnění, doporučujeme sjednání individuálních pojistek dle Vašich potřeb.

Úrazy vzniklé od 1. února 2019

  • Jedná se o smlouvu uzavřenou mezi Českým olympijským výborem a VZP pojišťovnou a.s. Tato smlouva platí od 1. 2. 2019. Na základě Dodatku č. 2 upozorňujeme na změnu v podmínkách denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazu, kdy nárok vzniká po překročení karenční doby 21 dní. Tedy nárok vzniká od 22. dne léčení. Tento dodatek nabyl platnosti 1. 6. 2022.
  • Pro hlášení pojistných událostí využijte tohoto návodu z webu ČOV, příp. si stáhněte formulář přímo zde: VZP formulář. Vyplňte vše, kromě kolonky "Doplňující poznámky".
  • V případě dotazů ohledně úrazů se obraťte na klientskou linku Pojišťovny VZP a.s.: +420 233 006 311; info@pvzp.cz

Vyplňte formulář dle pokynů a naskenovaný ho pošlete elektronicky na příslušný regionální či celostátní sekretariát Českého florbalu.

V případě dotazů se obraťte na Denisu Franzeovou na adrese franzeova@ceskyflorbal.cz.

Pojistnou událost hlásí pojištěná osoba a je třeba ji nahlásit co nejdříve po ukončení léčení.

Úrazy vzniklé do 31. ledna 2019

  • Jedná se o smlouvu uzavřenou mezi Českým olympijským výborem a Kooperativa pojišťovnou a.s. Tato smlouva platí od 1. 1. 2017.
  • Pro hlášení pojistných událostí využijte tohoto návodu z webu ČOV, příp. si stáhněte formulář přímo zde: Kooperativa formulář
  • V případě dotazů ohledně úrazů se obraťte na infolinku pojišťovny Kooperativa a.s.: +420 957 105 105; info@koop.cz