Vzdělávání rozhodčích

Českého florbalu

Základní školení rozhodčích

 • 1x ročně před sezónou - ještě významnější rozdělení dle jednotlivých listin;
 • včetně testů z teorie i případných fyzických;
 • náplně základních školení - technické záležitosti úvod do sezóny novinky, aby byly připravení na sezónu, mimo základní školení pro rozhodčí nováčky;
Základní školení rozhodčích nováčků
 • školení formou průběhu utkání - zaměřit na to co je reálně čeká včetně negativ;
 • zaměření na základní činnosti rozhodčího, především v systému 3+1;
 • cíle vzdělávání na základním školení - znalost systému fungování oblasti rozhodčích; základní znalost pravidel; základy komunikace; technické aspekty činnosti rozhodčího, motivace;
Základní školení regionálních rozhodčích
 • na základě již nabraných zkušeností je školení zaměřeno na plné pochopení principů pravidel a činností rozhodčího;
 • plné pochopení role rozhodčího a jeho činností;
 • cíle vzdělávání - prohlubování znalosti pravidel a jejich interpretace; aktivní a otevřená komunikace; profesionální přístup, fyzická připravenost; budování páru a kariérní plánování; přístup k utkání; plynulost utkání; práce s emocemi; širší znalost aspektů vedení utkání; základy angličtiny;
Základní školení celostátních rozhodčích
 • technické záležitostí pro danou sezónu;
 • na základě již nabraných zkušeností je školení zaměřeno na pochopení principů managementu (vedení) utkání;
 • rozšíření povědomí o různých rolích rozhodčího a jeho činností k naplnění dané role;
 • širší vzdělávání v dalších oblastech (psychologie, sportovní příprava a výživa, komunikace apod.) odborníky v dané oblasti; pochopení souvislostí působení rozhodčího v rámci utkání jako celku; komunikativní znalost angličtiny; schopnost základního pochopení taktiky týmů;
Základní školení elitních rozhodčích
 • technické záležitostí pro danou sezónu;
 • výměna zkušeností týkajících se managementu (vedení) utkání;
 • plné pochopení různých rolí rozhodčího;
 • významný podíl vzdělávání v dalších oblastech (psychologie, výživa, komunikace apod.) odborníky v dané oblasti; plné pochopení role rozhodčího ve všech souvislostech - taktika týmu, diváci, TV utkání; aktivní schopnost použití angličtiny;