Rozvoj oddílů

Ústecký a Liberecký kraj

Cílem programu podpory rozvíjejících se oddílů je zajistit podporu rozvoje pro oddíly, které nejsou zapojeny do Programu podpory č. 3 - Komplexní rozvoj oddílů a florbalu a které mají zájem na svém rozvoji.

Projekty na sezonu 2023/2024 budou vypsány začátkem října 2023.

Rozvojové projekty

Vzdělávání + podpora sekretářů, trenérů a rozhodčích;
Propagace oddílů
Cestovné

  • termín podání žádosti: 1. - 14. října 2021
  • termín seznámení žadatelů s výsledky zařazení / nezařazení do programu podpory: do 31. října 2021
  • způsob podání žádosti: e-mailem na kontaktní osobu
  • kontaktní osoba: Blanka Procházková, tel.: 608 956 579, e-mail: prochazkova@ceskyflorbal.cz

Kompletní znění programu podpory

Pokud máte zájem dozvědět se více, můžete přejít na stránky týkajících se rozvoje oddílů.