Rozvoj oddílů

Karlovarský a Plzeňský kraj

Rozvojové projekty regionů jsou zaměřeny na tři oblasti: podpora rozvíjejících se oddílů, podpora rozvoje ženského florbalu a vznik nových oddílů.

Cílem programu podpory rozvíjejících se oddílů je zajistit podporu rozvoje i pro malé a střední oddíly, které nejsou zapojeny do Programu podpory č. 3 - Komplexní rozvoj oddílů a florbalu, a které mají zájem na svém rozvoji.

Cílem programu podpory rozvoje ženského florbalu je akcentace cílů v Rozvojovém plánu ČF zaměřených na rozvoj ženského florbalu v celé jeho šíři, tj. zaměření se jak na kvantitativní rozvoj (vznik nových ženských družstev a navýšení aktivní členské základny a sportovní rozvoj ženského florbalu), ale také na zapojení žen do řídících funkcí ve florbale (aktivní působení v celostátních a regionálních orgánech) prostřednictvím motivace regionálních složek.

Cílem programu podpory na vznik nových oddílů je podporovat, resp. motivovat regiony k aktivitám směřujícím ke vzniku nových oddílů a prostřednictvím pozitivní bonifikace motivovat regionální složky rovněž k projektům založeným na meziregionální spolupráci.

Rozvojové projekty 2024/2025

Projekty na sezonu 2024/2025 budou vypsány začátkem října 2024.​.


Rozvojové projekty 2023/2024

Podpora úvazkového pracovníka a náborové kampaně malých oddílu
Podpora nových akcí středních oddílů
Podpora nových trenérů
  • termín podání žádosti: 1. - 12. října 2023
  • termín seznámení žadatelů s výsledky zařazení / nezařazení do programu podpory: do 31. října 2023
  • způsob podání žádosti: e-mailem na kontaktní osobu
  • kontaktní osoba: Václav Patera, tel.: 603 194 305, e-mail: patera@ceskyflorbal.cz

Kompletní znění programu podpory


Pokud máte zájem dozvědět se více, můžete přejít na stránky týkajících se rozvoje oddílů.