Komplexní rozvoj oddílů a florbalu

Program podpory

KOMPLEXNÍ ROZVOJ ODDÍLŮ A FLORBALU – přihlášky na sezónu 2023/2024

Program je zaměřen na podporu budování pozice florbalu v ČR ve spolupráci a za pomoci oddílů, rozvoje celého českého florbalu ve čtyřech hlavních pilířích rozvoje (velikost, spolupráce, vizibilita a popularita), vzdělávání oddílů, jejich propojování a vzájemné sdílení know-how, vzniku a dlouhodobého udržení pracovní pozice či pozic (manažerů/sekretářů oddílů a šéftrenérů/sportovních manažerů) za účelem posílení personální infrastruktury oddílů a přípravy talentované mládeže a odborného růstu trenérů v oddílech. Dalším cílem je prostřednictvím rozvoje celého českého florbalu zajistit dlouhodobě zdroje na vzdělávání oddílů - viz také článek.

- Znění programu pro sezónu 2023/2024 (PDF)
- Návod pro přihlášení do FISU (PDF)
- Instrukce k vyplnění analytického dotazníku (PDF)

Přihlášky se podávají výhradně prostřednictvím FISu od čtvrtka 30. března 2023.
Uzávěrka přihlášek je 20. dubna 2023.

Upozornění: ve FISu jsou vypsány dvě formy programu s tím, že oddíl se může hlásit pouze do jedné z nich:
- PP3 - Sport + Organizace: určeno výhradně pro oddíly s minimálně 2 plno-úvazkovými pracovníky na pozicích manažera/sekretáře a šéftrenéra/sportovního manažera
- PP3 - Organizace: určeno výhradně pro oddíly s pouze 1 plno-úvazkovým pracovníkem na pozici manažera/sekretáře oddílu

Přílohy přihlášky ke stažení:
- Žádost o zařazení: PP3 - Sport + Organizace; minimálně 2 plno-úvazkoví pracovníci na určených pozicích (MS Excel)
- Žádost o zařazení: PP3 - Organizace; pouze 1 plno-úvazkový pracovník na pozici manažer/sekretář (MS Excel)
- Analytický dotazník (MS Excel)
- Personální struktura oddílu (MS Excel)

Kromě výše uvedených kompletně vyplněných příloh oddíl ve FISu do přihlášky nahrává níže uvedené vlastní dokumenty:
- Organizační struktura oddílu platná ke dni podání žádosti – organigram (PDF)
- Rozpočet oddílu na aktuální období (MS Excel)
- Zápis z poslední Valné hromady oddílu – nejvyššího orgánu spolku (PDF)
- CV osoby manažera/sekretáře oddílu – všechny oddíly (PDF)
- CV osoby šéftrenéra/sportovního manažera oddílu (pouze pro oddíly, které se hlásí do formy PP3 - Sport + Organizace) (PDF)

Kontaktní osoba a konzultace:
Jan Koten, e-mail: koten@ceskyflorbal.cz, tel.: +420 777 002 102SEZÓNA 2022/2023

Pomoc se zkvalitňováním zázemí klubů je pro Český florbal dlouhodobě prioritou. Před několika lety proto spustil vlastní Programy podpory zaměřené na posílení personálního zabezpečení klubu, jeho řízení a rozvoj. Díky tomu vznikly programy pro šéftrenéry, sekretáře, trenérské vzdělávání, komunikační pracovníky nebo manažery. Na úspěšné, ale samostatně stojící programy, navázal program komplexní, který dokáže pojmout až 126 klubů ročně, více než dvě třetiny z nich ve velmi intenzivní podobě.

Český florbal pokračuje v podpoře oddílů, která je zaměřena na zkvalitňování jejich práce a také na rozvoj florbalu v méně rozvinutých regionech a věkových kategoriích. V sezoně 2022/2023 podporuje Český florbal 94 oddílů, což představuje podporu oddílů s 60 % mládežnických družstev.