Odvolací a revizní komise nevyhověla odvolání Black Angels

Rozehrávka z buly | Ilustrační foto | foto: Michal Struž/Český florbal

Odvolací a revizní komise Českého florbalu (ORK) projednávala odvolání oddílu Black Angels proti rozhodnutí Licenční komise Českého florbalu, kdy potvrdila dřívější verdikt o neudělení oddílové licence pro elitní soutěže. A-tým Black Angels tak může hrát nejvýše Národní ligu.


Červnový verdikt Licenční komise projednávala ORK v novém složení určeném valnou hromadou, tedy s předsedou Janem Spáčilem a členy Petrem Galasovským a Pavlem Zahradníčkem. Nově složená komise ve svém odůvodnění, stejně jako ORK v předchozím volebním období, potvrdila procedurální správnost rozhodování i verdikt Licenční komise ve věci neudělení licence pro elitní soutěže oddílu Black Angels.

Při přezkumu se ORK chronologicky zabývala všemi dosavadními rozhodnutími v případu neudělení licence oddílu Black Angels, s výjimkou rozhodnutí výkonného výboru z 21. 5. 2024, a vzhledem ke komplexnosti celého případu a vydaných rozhodnutí si nechala vypracovat i externí stanovisko renomované právní kanceláře.

Plné ztotožnění nalezla ORK se závěrem svých předchůdců ve věci odvolání proti původnímu rozhodnutí Licenční komise z 13. 5. 2024, tedy že „rozhodnutí Licenční komise o neudělení oddílové licence bylo přiměřené, neboť ta neměla jak ověřit ekonomickou situaci oddílu a v předchozím období využila možnosti mírnějších sankcí (pokuty a pozastavení matričních úkonů)“.

Naopak v rozhodnutí ORK z 30. 5. 2024 nalezla rozpor s Odvolacím řádem, kdy ORK zrušila rozhodnutí Licenční komise o neudělení licence oddílu Black Angels, i když z její strany neshledala žádné porušení či nedodržení předpisů Českého florbalu. Zároveň se ORK v aktuálním rozhodnutí vymezuje proti výkladu svých předchůdců ve věci ustanovení bodu 5.5 Odvolacího řádu, že „odvolatel může předložit nové důkazy včetně těch, které vznikly až po rozhodnutí Licenční komise“.

„Sousloví nově předložené důkazy z bodu 5.5. Odvolacího řádu nelze vykládat jako nově vytvořené důkazy, nýbrž pouze jako ty důkazy, které existovaly a odvolatel je nepředložil v rámci řízení u orgánu I. stupně, protože je v té době např. nepovažoval za relevantní. Nelze v žádném případě připustit, aby byl odvolatel oprávněn předložit (natožpak vytvořit) dokumenty zásadní pro rozhodování orgánů I. stupně, pokud lhůta pro jejich předložení dávno minula, až v rámci odvolání, a tím zhojit svá předešlá pochybení a nedodržení lhůt, a tak zcela zpochybnit a devalvovat procesní postup a rozhodování orgánu I. stupně, v tomto konkrétním případě pak celé licenční řízení. Tato vada je natolik závažná, že se ORK nyní musí odchýlit od předchozí rozhodovací praxe,“ odůvodňuje své stanovisko Odvolací a revizní komise.

Druhé rozhodnutí Licenční komise z 8. 6. 2024 potvrzující původní verdikt, tj. neudělení oddílové licence pro elitní soutěže Black Angels, shledává ORK jako věcně správné a souladné s příslušnými předpisy Českého florbalu, a proto jej také potvrzuje.

ORK se na základě odvolání zabývala i postupem Licenční komise na základě doporučení předchozího rozhodnutí ze dne 30. 5., kdy si vyžádala velké množství dokumentů v krátkém čase. Ve svém novém rozhodnutí tento postup označuje jako neadekvátní, avšak konstatuje, že komise „nepochybila, když ve svém rozhodnutí k těmto dokumentům nepřihlížela“, jelikož k tomu není oprávněna, jak je již popsáno výše. Daná situace vznikla v kontextu časového tlaku v procesu udělování licence s respektováním doporučení ORK o přezkum dalších dokumentů.

Black Angels budou startovat v západní divizi Národní ligy, složení Livesport Superligy zůstává stejné, kdy jejich místo zaujalo družstvo BA SOKOLI Pardubice.

Nahrávám

Vyhledávání

Ceskyflorbal.cz

E-mail

Jméno

Příjmení

Datum Narození

heslo

heslo pro kontrolu

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Chci odebírat newsletter a nabídky Českého florbalu

Nebo

Zapomenuté heslo

K ZASLÁNÍ ODKAZU KE ZMĚNĚ HESLA JE NUTNÉ SPRÁVNÉ VYPLNIT E-MAIL, KTERÝ JSTE UVEDLI PŘI REGISTRACI.

Zadejte E-mail

Vzpomněl/a jste si?

Ještě nemáte účet

Zaregistrujte se