Rozvoj oddílů

Jihomoravský a Zlínský kraj

Cílem programu podpory rozvíjejících se oddílů je zajistit podporu rozvoje pro oddíly, které nejsou zapojeny do Programu podpory č. 3 - Komplexní rozvoj oddílů a florbalu a které mají zájem na svém rozvoji.

Projekty na sezonu 2023/2024 budou vypsány začátkem října 2023.

Rozvojové projekty

č. 1 – Cestovné mládeže
č. 2 – Trenérské licence D

  • termín podání žádosti: 1. - 15. října 2022
  • termín seznámení žadatelů s výsledky zařazení / nezařazení do programu podpory: do 31. října 2022
  • způsob podání žádosti: e-mailem na kontaktní osobu
  • kontaktní osoba: Petr Plodík, tel.: 730 171 755, e-mail: plodik@ceskyflorbal.cz

Kompletní znění programu podpory

Podpora rozvoje rozhodčích

Podpora kvantitativního rozvoje rozhodčích - Kompletní znění programu podpory

Podpora cestovného rozhodčích - Kompletní znění programu podpory

  • termín podání žádosti 22. května - 22. června 2023
  • termín seznámení žadatelů s výslkedky zařazení / nezařazení do programu podpory: 30 .6. 2023
  • způsob podání žádosti: e-mailem na kontaktní osobu
  • kontaktní osoba: Petr Plodík, tel.: 730 171 755, e-mail: plodik@ceskyflorbal.cz


Pokud máte zájem dozvědět se více, můžete přejít na stránky týkajících se rozvoje oddílů.