Sekretariát

Český florbal

Pracovníci úseku

Roman Urbář

Ředitel marketingu a komunikace

řízení úseku, marketing

Lukáš Reymar

Manažer marketingu

řízení marketingu, produkce

Jan David

Marketing

marketing, produkce

Veronika Šmolcnopová

Marketing

marketing, produkce

Jakub Borovský

Manažer komunikace

řízení komunikace

Štěpán Hladký

Obsahový specialista

sociální sítě, komunikační analytika

Lubomír Skála

Kreativa a vývoj

vývoj platforem, vizuální styl

Richard Wagner

Šéfredaktor

řízení redakce, media servis

Zuzana Urválková

Medializace (externistka)

media servis

Kancelář úseku

Lomnického 1705/5

14000 Praha 4 - Nusle

Česko

Pondělí - Pátek

8:30 - 17:00