Pro rozhodčí

Nedílnou součástí každé hry a florbalové komunity jsou rozhodčí, kterých je několik tisíc a mají za úkol odřídit desítky tisíc florbalových zápasů každý rok. Na této stránce vám přinášíme veškeré základní informace a odkazy pro váš přehled a bezproblémové fungování.

Kdy se stávám rozhodčím

Prvním krokem je absolvování jednoho ze základních školení rozhodčích, které Český florbal každý rok vypisuje a můžete se jich zúčastnit po dosažení 15 let. Úrovní teoretického vzdělání rozhodčích rozlišujeme celkem šest:

 • úroveň vzdělání A = nejvyšší teoretické vzdělání včetně studia na VŠ
 • úroveň vzdělání B, C a D = úrovně teoretického vzdělání dle systému vzdělávání
 • úroveň vzdělání E = nováčkovská úroveň vzdělání po absolvování základního školení
 • úroveň vzdělání T = rozhodčí-trenér, absolventi speciálního trenérského semináře na pískání dětských soutěží

Praktickou úroveň schopnosti rozhodčího pak definuje zařazení na příslušnou listinu, které se obecně dělí na tři úrovně a stanovují maximální úroveň soutěže, ve které daný rozhodčí může působit:

 • elitní listina = Superliga a 1. liga mužů
 • celostátní listiny = celostátní soutěže
 • regionální listiny = regionální soutěže

Také rozhodčích se týkají roční licenční poplatky, které se odvíjí primárně od listiny, do které je rozhodčí zařazen:

 • elitní rozhodčí - 3 000 Kč
 • celostátní rozhodčí - 1 000 Kč
 • regionální rozhodčí - 500 Kč
 • nováček - 200 Kč
 • rozhodčí-trenér - 0 Kč

Kdy a kde mohu začít

Zpravidla během září a října probíhá drtivá většina školení pro rozhodčí - nováčky, kterých je každoročně napříč všemi regiony několik desítek. Aktuální nabídku těchto základních školení naleznete v kalendáři akcí.

Vzdělávání a mentoring

Český florbal neustále pracuje na nových možnostech zdokonalení systému vzdělávání a rozvoje rozhodčích. Tuto práci  zajišťuji supervizoři rozhodčích, na které se mohou obracet všichni rozhodčí s dotazy na celou oblast vzdělávání rozhodčích. Nicméně do celého procesu vzdělávání rozhodčích se zapojuje velké množství osob a orgánů Českého florbalu, zde je stručný výčet:

 1. Celostátní Komise rozhodčích a delegátů
 2. Příslušně regionální Komise rozhodčích a delegátů
 3. Celostátní supervizor rozhodčích
 4. Příslušní regionální supervizoři rozhodčích
 5. Hlavní školitelé každého regionu
 6. Školitelé
 7. Celostátní delegáti
 8. Regionální delegáti
 9. Mentoři

Jak již bylo zmíněno, prvním krokem je základní školení. Rozhodčí si poté udržuje či zvyšuje svoji odbornost a schopnosti absolvováním řady teoretických i praktických seminářů a školení, které jsou pro aktivní rozhodčí povinné a jsou sestaveny tak, aby sledovaly jejich přirozený vývoj. Nedílnou součástí vzdělávání rozhodčích jsou delegáti, kteří sledují jejich výkony přímo během zápasů a poskytují jim bezprostřední zpětnou vazbu. Ne regionální úrovni doplňují delegáty i mentoři z řad zkušenějších rozhodčích, poskytující zpětnou vazbu především nováčkům.

Jak to funguje

Po získání licence a zařazení na listinu je nutné ve Florbalovém informačním systému (FIS) odevzdat termíny, tj. nahlásit koordinátorovi dny, kdy můžete nastoupit k zápasu. Ve FISu se také dozvíte, který termín váš koordinátor využil a nominoval vás k řízení zápasů ať už jednotlivých či v rámci turnajů. Koordinátorovi se také případně včas omlouváte z nominace.

Rozhodčím za řízení zápasů náleží odměna od zhruba 80 Kč u soutěží nejmenších dětí po 2 500 Kč za řízení superligových zápasů. Na druhé straně může být rozhodčí také sankcionován od napomenutí po peněžité tresty až 3 000 Kč u regionálních soutěží a až 10 000 Kč u celostátních soutěží.

K pískání rozhodčí potřebuje předepsaný dres, který může zakoupit za zvýhodněnou cenu přímo u Českého florbalu, veškeré podrobnosti vám sdělí příslušný koordinátor rozhodčích.