Pro kluby

Kluby jsou základní stavební jednotkou struktury Českého florbalu, po celém území České republiky jich najdeme zhruba čtyři stovky, v nich 2,5 tisíce týmů a přes 76 tisíc členů. Právě z klubů vycházejí lidé, kteří se podílejí na řízení celého Českého florbalu, ať už v roli delegátů na valných hromadách, tak svým působením v různých výborech a komisích na regionální i celostátní úrovni. Na této stránce vám přinášíme veškeré základní informace a odkazy pro váš přehled a bezproblémové fungování.

Podpora

Různé formy podpory a to především finanční, mohou kluby nacházet jak u Českého florbalu, tak u Národní sportovní agentury, obecních a krajských samospráv či komerčních partnerů, sponzorů a mecenášů.

Český florbal nabízí podporu hlavně skrze svůj Komplexní program podpory, v jehož rámci každý rok poskytuje zařazeným klubům finanční prostředky ve výši několika milionů korun (13 080 000 Kč v roce 2022). Pomoc se zkvalitňováním zázemí klubů je pro Český florbal dlouhodobě prioritou, vypisuje tak programy pro šéftrenéry, sekretáře, trenérské vzdělávání, komunikační pracovníky nebo manažery. Komplexní program dokáže pojmout až 126 klubů ročně, více než dvě třetiny z nich ve velmi intenzivní podobě.

Jednotlivé regiony Českého florbalu pak vypisují podpůrné programy dle aktuálních potřeb, typicky se věnují rozvoji oddílů ve směru náborů a vzniku nových družstev v různých kategoriích, případně na zvyšování know-how v různých oborech.

Dále Český florbal poskytuje bezúročné financování mantinelů či venkovních povrchů a zapůjčuje různé druhy vybavení. Od roku 2021 také poskytuje záštity florbalovým turnajům.

Důležité materiály

Školení sekretářů oddílů 2023

Zdraví především

Každý sportovec, který se účastní organizovaných soutěží v Česku, je zavázán vyhláškou Ministerstva zdravotnictví z roku 2014 ke každoroční lékařské prohlídce v rámci prevence akutního zhoršení zdravotního stavu během sportovního výkonu.

Český florbal zároveň s ohledem na ochranu zraku doporučuje užívání ochranných brýlí u hráčů mladších 18 let.