Řízení Českého florbalu

Členové

hejtman výkonného výboru
Bedřich CHROMEK
hejtman výkonného výboru
Milan VESELÝ
člen výkonného výboru
Jan KRKOŠKA
člen výkonného výboru
Ondřej PORWISZ
člen výkonného výboru
Pavel ROCHOVANSKÝ
člen výkonného výboru
Jan ŠÍCHA