Řízení Českého florbalu

Členové

hejtman výkonného výboru
Milan BEJČEK
hejtman výkonného výboru
Lukáš GRUNDLER
člen výkonného výboru
Vladimír GROSSER
člen výkonného výboru
Václav JOHN
člen výkonného výboru
Pavel STREJČEK
člen výkonného výboru
František TRUHLÁŘ