Vzdělávání delegátů

Práce delegáta Českého florbalu je jednou z nejdůležitějších pro rozvoj florbalu, delegát má totiž přímý vliv na kvalitu organizace a pořádání ligových utkání a turnajů a také na vzdělávání a výkonnost rozhodčích, kteří tato utkání řídí. Není proto divu, že se delegáti rekrutují především z řad zkušených rozhodčích, kteří tak mohou přímo v průběhu sezony předávat zkušenosti svým nástupcům.

Pro práci delegáta je důležitá komplexní znalost veškeré legislativy, která se vztahuje k činnosti rozhodčích a organizaci ligových utkání.

Základní náplní činnosti delegáta je:

  • Kontrola pořadatelské činnosti a marketingových povinností, včetně snahy o odstranění nedostatků.
  • Pomoc rozhodčím s přípravou na utkání.
  • Kontrola technických aspektů činnosti rozhodčích (včasného dostavení se, vyplnění ZOU, ustrojení a vybavení).
  • Kontrola chování hráčů, trenérů, funkcionářů a diváků.
  • Sledování průběhu utkání.
  • Zpětná vazba pořadateli ve formě informace o úrovni pořadatelské činnosti.
  • Zpětná vazba rozhodčím ve formě rozhovoru po utkání o jednotlivých aspektech činnosti rozhodčích.
  • Vypracování zprávy o pořadatelské činnosti a o činnosti rozhodčích.