Pro trenéry

Český florbal neustále pracuje na nových možnostech zdokonalení systému vzdělávání, inovacích v programech podpory a dalších akcích zaměřených na rozvoj trenérů, protože ti jsou základním stavebním kamenem celého Českého florbalu. Trenéři jsou těmi nejdůležitějšími osobami, které jsou spoluodpovědnými za výchovu kvalitních reprezentantů, výkonnostních hráčů, celoživotních sportovců, potenciálních  trenérů, budoucích klubových činovníků, ohleduplných fanoušků, uvědomělých občanů  a hlavně milovníků florbalu.

Trenér svým vystupováním a jednáním reprezentuje nejen sebe, svoje družstvo a svůj oddíl, ale i celý Český florbal, a proto mu věnujeme zvýšenou pozornost. Zaštiťuje ji hlavní metodik, na kterého se všichni trenéři, sekretáři, hráči či rodiče mohou obracet s otázkami týkajícími se problematiky vzdělávání. Výčet aktivit sloužící k rozvoji potenciálu trenérů naleznete níže:

Licenční školení

Specializace trenérství florbalu na FTVS UK v Praze

 • termín přihlášení: každý školní rok
 • způsob přihlášení: volba daného studia
 • kontaktní osoba: Michaela Běhanová

Od roku 2015 zaštiťuje předmět specializace trenérství florbal na FTVS UK v Praze Michaela Běhanová, která ve spolupráci s hlavním metodikem vede výuku na bakalářském i magisterském stupni studia. Při splnění všech požadavků je možné získat licenci A nebo B.

Školení licence A

 • termín přihlášení: dle vypsání ve FISu
 • způsob přihlášení: trenér se hlásí přes FIS
 • kontaktní osoba: Jan Třískala

Nejvyšší trenérskou licenci zaštiťuje hlavní metodik ve spolupráci s Trenérskou školou. Jedná se o dvouleté studium zahrnující 120 hodin studia všeobecných předmětů a 220 hodin florbalové specializace. Studijní řád a podmínky k získání licence naleznete v trenérské směrnici.

Školení licence B

 • termín přihlášení: dle vypsání ve FISu
 • způsob přihlášení: trenér se hlásí přes FIS
 • kontaktní osoba: Jan Třískala

Druhou nejvyšší trenérskou licenci zaštiťuje hlavní metodik ve spolupráci s Českým olympijským výborem. Jedná se o jednoleté studium zahrnující 50 hodin studia všeobecných předmětů přednášených odborníky (teoretickými i praktickými) na týmové sporty a 100 hodin florbalové specializace zaštiťované českými i zahraničními florbalovými osobnostmi. Od sezóny 21/22 je nutné mít, alespoň jednu specializaci licence C. Studijní řád a podmínky k získání licence naleznete v trenérské směrnici.

Školení licence C & D

 • termín přihlášení: dle vypsání ve FISu
 • způsob přihlášení: trenér se hlásí přes FIS
 • kontaktní osoba: koordinátoři vzdělávání

Licence C & D tvoří základní školení uceleného systému trenérského vzdělávání, jenž má za cíl předat trenérům základní informace o trenérské profesi. Licence C je třídenní studium obsahující 33 hodin prezenční výuky a 17 hodin samostudia. Licence D je jednodenní studium obsahující 9 hodin prezenční výuky a 6 hodin samostudia. Studijní řád a podmínky k získání licence naleznete v trenérské směrnici.

Doškolovací semináře

Doškolovací semináře a webináře

 • termín přihlášení: dle vypsání ve FISu
 • způsob přihlášení: trenér se hlásí ve FISu
 • kontaktní osoba: koordinátoři vzdělávání

Doškolovací semináře mají podobu minimálně čtyřhodinových setkání a slouží k rozvoji vybraných trenérských znalostí a dovedností. Semináře taktéž slouží k prodlužování trenérských licencí. Doškolovací semináře jsou pro všechny trenéry s aktivní trenérskou licencí zdarma. Mohou se zúčastnit i členové ČF bez trenérské licence, po uhrazení poplatku za seminář. Více informací naleznete v trenérské směrnici.

Doškolovací semináře na míru

 • termín přihlášení: od nové sezony
 • způsob přihlášení: oddíl se hlásí
 • kontaktní osoba: Jan Třískala

Od sezóny 2016/2017 je možné nechat si zorganizovat doškolovací seminář na míru přímo v prostorách oddílu. Cílem je zvýšení efektivity vzdělávání díky práci v prostředí, které je trenérům důvěrně známé a snížení časových a finančních nároků vyplývající z nutnosti cestovat.

Ucelené doškolovací semináře

 • termín přihlášení: dle vypsání ve FISu
 • způsob přihlášení: trenér se hlásí přes FIS
 • kontaktní osoba: Jan Třískala

Od sezony 2016/2017 jsou pro trenéry připraveny ucelené vzdělávací semináře, které se skládají z několika vícedenních setkání v průběhu sezony. Cílem je dlouhodobější práce s vybranými trenéry na jednom konkrétním tématu.

Programy podpory

PP5 - Vzdělávání trenérů v roce 2023

 • kontaktní osoba: Jan Třískala

PP5 - Nadstavbové doškolovací semináře

 • termín přihlášení: dle vypsání ve FISu
 • způsob přihlášení: trenér se hlásí přes FIS
 • kontaktní osoba: Jan Třískala

Semináře mají podobu minimálně čtyř hodinových setkání a jsou primárně určeny k rozvoji trenérů s licencí A & B. Semináře jsou organizovány s významnými osobnostmi z domácího i zahraničního sportovního prostředí a mají za cíl inspirovat trenéry v myšlení "out of the box".

Regionální výběry a reprezentace

Rozvoj trenérů regionálních výběrů

 • termín přihlášení: bez přihlášení
 • způsob přihlášení: bez přihlášení
 • kontaktní osoba: regionální sekretáři

V rámci regionálních výběrů mládeže je s trenéry pracováno tou nejefektivnější formou, která ve vzdělávání existuje - podáváním konstruktivní zpětné vazby. Trenéři mají možnost diskutovat přípravy svých tréninků s metodiky či s šéftrenérem reprezentace a po každém tréninku dostávají zpětnou vazbu, na svou tréninkovou jednotku.

Zpřístupnění reprezentačních akcí

 • termín přihlášení: bez přihlášení
 • způsob přihlášení: bez přihlášení
 • kontaktní osoba: Karolína Snopová

Inspirace trenérů prostřednictvím zpřístupnění reprezentačních tréninků a vybraných soustředění. Trenéři si mohou připravit pro trenéry reprezentace otázky na svou vlastní práci v oddílu či mohou diskutovat smysl a účel proběhnuvších tréninků. Rozpis reprezentačních tréninků a akcí naleznete na odkazu zde.

XPS Network

XPS Network Lite

XPS Network Lite je určen všem licencovaným trenérům k vytváření a uchovávání florbalových cvičení. Díky tomuto programu není problém vytvořit si vlastní cvičení za pomoci jednoduchého kreslítka, rozpohybovat navržené herní situace pomocí funkce animace cvičení nebo jen uložit video záznam cvičení z Vašeho tréninku.

Ostatní

Spolupráce s Českým olympijským výborem

Český florbal intenzivně spolupracuje s ČOV na rozvoji trenérské odbornosti. Díky této spolupráci se mohou trenéři florbalu účastnit konference Mosty, seminářů Dialogy, absolvovat všeobecné předměty k licenci B, přečíst si magazín Coach či využít mnoha jiných výhod. Více o spolupráci se dozvíte u hlavního metodika a nebo na odkazu zde.