Tento zápas se neprohrává

HAIMA CZ a Český florbal


Český florbal začal spolupracovat s HAIMA CZ, z.s., nejdéle fungující organizací v ČR, která se zaměřuje na pomoc dětem s hematoonkologickým onemocněním. Cílem spolku HAIMA CZ je všestranně podporovat a pomáhat dětem a jejich rodinám tak, aby po dobu léčby i rekonvalescence byla zajištěna maximální možná kvalita jejich života.

Nový projekt Českého florbalu ve spojení s HAIMA CZ nese název „Tento zápas se neprohrává“. Pomocí společné iniciativy chce Český florbal a HAIMA CZ poukázat na vysoké procento uzdravených pacientů a současně jim pomoci se začleněním do běžného života. 

My lékaři často vidíme, jak ve společnosti chybí informace o problematice onkologicky nemocných dětí. Přetrvává řada mýtů třeba o tom, že diagnóza nádoru nebo leukémie je prakticky rozsudkem smrti. Podobných předsudků je mnoho. Přitom velkou část dětí dnes dokážeme vyléčit a ony mohou žít zcela normálním životem. Bohužel společnost se často našich pacientů obává a oni se kvůli tomu během dlouhé léčby dostanou do sociální izolace,  přijdou o kamarády, spolužáky. Chápeme, že některým lidem může být nepříjemné vidět dítě v léčbě a raději se takto nemocným vyhnou. Ale důsledky izolace pro další život léčených dětí mohou být opravdu významné a nepříjemné. Již nějakou dobu se snažíme tyto mylné představy vyvracet a stále hledáme možnosti, jak toto téma otevřít ve společnosti.

- MUDr. Petr Smíšek, Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol​

Proč pomáháme?

„V Haimě dlouhodobě usilujeme o řešení problémů a potřeb dětí s onkologickým onemocněním, a právě jejich zařazení do běžného života věnujeme velké úsilí. Proto jsme  velmi vděčni, že se Český florbal rozhodl zapojit do osvětové kampaně „Tenhle zápas se neprohrává“, která cílí na informovanost veřejnosti. Věříme, že díky této spolupráci můžeme zásadně ovlivnit mylné představy široké veřejnosti a pomůžeme tak v návratu vyléčených dětí do běžného života,“ uvádí Jan Blodek, předseda spolku Haima CZ, který je současně jedním z vyléčených pacientů. „V současnosti jsme schopni vyléčit tři čtvrtiny dětí s onkologickým onemocněním. Tyto děti se po náročné léčbě vrací zpět do běžného života, což není vždy jednoduché. My lékaři, ale i sestry, psychologové a další, kteří se problematice onkologických onemocnění u dětí věnujeme, si uvědomujeme, že ve společnosti stále chybí dostatek informací a osvěta, což vnímáme jako problém. Na pozadí těchto skutečností jsme velmi vděčni, že čeští florbalisté jsou ochotni naše vyléčené děti a jejich zařazení zpět do života podpořit,“ uvádí MUDr. Petr Smíšek ,“ uvádí MUDr. Petr Smíšek z Kliniky dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a FN Motol.

Společný projekt má nejen do florbalové komunity rozšířit osvětu, ale také pomáhat začlenit vyléčené dětské pacienty do společnosti, a to jak skrze zážitky na florbalových akcích, utkáních či samotnou aktivitou. „Spolupráci startujeme na Poháru mistrů, což je prestižní a sledovaná akce, našim společným cílem je však pomoci rozšířit povědomí nejen do florbalové komunity a současně zapojit už i v letošní sezoně elitní kluby a využít tak společně jejich silná regionální postavení. Jsme rádi, že florbal může přispět k dobré věci, zvlášť když mnoho vyléčených pacientů sportuje a i si vybralo právě florbal,“ dodává prezident Českého florbalu Filip Šuman.

Hlavním cílem spolupráce je rozšířit povědomí o vysoké úspěšnosti léčby dětských onkologických pacientů, která dosahuje 90 %, a pomoci tak vyléčeným dětem se začleněním zpět do společnosti. Současně také skrze florbalové akce pomoci dětem jak se zapojit do kolektivu, sportu či prožít zajímavé zážitky.