Neshoda u žádosti o přestup

Možnosti řešení

Přestup byl neprojednán, kvůli nesouhlasu mateřského oddílu (MO). Situaci lze řešit následujícími způsoby, pokud hráč nemá podepsaný Evidenční dodatek s mateřským oddílem:

Přeregistrace do nového oddílu na základě přihlášky

  • Hráč se může 1 rok od svého posledního zápasu v rámci soutěží Českého florbalu zdarma přeregistrovat do nového oddílu, pokud nemá platný evidenční dodatek.

Opakovaný přestup

  • Hráč dodá žádost o přestup k matričnímu úseku (MÚ) se zaneseným nesouhlasem a má 6 měsíců (čekací doba) na jednání ohledně přestupu, pokud po této době nedojde ke shodě, tak bude přestup schválen za tabulkové odstupné (Přestupní řád: článek 14).
  • Hradí se poplatek za přestup a tabulkové odstupné dle řádu.
  • Po dobu 6 měsíců může hráč stále hrát v mateřském oddíle, ale během čekací doby nesmí podat žádný jiný přestup anebo hostování.

Arbitrážní řízení

  • Je potřeba dodat podklady k Arbitrážní komisi (viz Arbitrážní řád);
  • Poplatek za projednání je 3 000 Kč pro dospělé, 1 000 Kč mládež mladší 15 let
  • Odstupné, které určí arbitrážní komise, je závazné a splatné do 3 dnů.
  • Komise musí rozhodnout o návrhu do 30 dnů.
  • Nelze využít, když má hráč podepsaný evidenční dodatek s mateřským oddílem.

Hráč je v den podání žádosti mladší 12 let

Hráč není v den podání žádosti členem ČF déle než 1 rok

Hráč nemůže nastoupit za mateřský oddíl, protože oddíl nemá družstvo v příslušných kategoriích