Matrika

Matriční úsek Českého florbalu

Florbalový informační systém - FIS

Přihlášení

První přihlášení do systému a poté i další vstupy provedete z hlavní stránky www.ceskyflorbal.cz – odkaz Přihlášení / FIS (horní šedé menu, zcela vlevo).

Login

Pro přihlášení budete jako uživatelské jméno užívat Vaše desetimístné číslo, které Vám přijde v informačním emailu o registraci do ČF a bude uvedené na Vaší členské kartě. Po přihlášení si můžete pro další přihlašování nastavit v Administraci - Kontaktní údaje Nickname.

Heslo 

Nastavíte při vyplňování elektronické přihlášky do Českého florbalu, nebo přes odkaz pro zapomenuté heslo na přihlašovací stránce do FISu.

Osobní stránka

Vaše stránka je viditelná pro všechny návštěvníky, ale pouze pro Vás jsou viditelné a dostupné určité odkazy. Současně si můžete rozhodnout, jaké informace budou zobrazené (např. které kontakty). Na této stránce se zobrazují zejména Vaše aktuální a kompletní statistické informace ze soutěží. Nejdůležitější částí této osobní stránky jsou však odkazy na funkce, které FIS nabízí.

Na osobní stránce jsou po přihlášení v horním menu mimo jiné odkazy na tyto funkce:

  • Kontaktní údaje – možnost editace osobních údajů, kontaktů a nastavení Nickname
  • Přehled plateb – možnost zobrazení soupisu všech Vašich plateb
  • Platba licence – možnost vygenerování pokynu za licenci na danou sezónu
  • Přihlášky ke školení – možnost přihlášení na školení rozhodčích či trenérů
  • Matriční žádosti – možnost vyřízení přestupu, hostování, apod.
  • FIS - Forum – možnost nahlášení chyb v systému

Platba členského poplatku a licence

Pomocí těchto funkcí můžete uhradit příslušné licence k rolím (hráč, trenér, rozhodčí apod.) a členský poplatek na aktuální sezónu.
Členský poplatek je povinný pro všechny členy, kteří se chtějí v dané sezóně účastnit utkání.
Individuální hráčskou licenci (nutná k nastupování v soutěžích ČF) platí pouze hráči, kteří budou uvedeni na soupisce mužů, žen, juniorů a juniorek, ostatní získají licenci zapsáním na soupisku mládežnického družstva, kterou za ně zaktivoval oddíl. U veteránů a veteránek má oddíl na výběr jednu z výše popsaných variant platby licencí, tedy buď formou za soupisku, nebo individuálních hráčských licencí.

U plateb individuálních licencí a členského poplatku se domluvte v oddíle, zda si je budete každý platit sám, či bude platba prováděna hromadně oddílem. Pokud si budete hradit licenci a členský poplatek sami, klikněte na odkaz platba členského poplatku/licence a pokračujte dle jednoduchých pokynů přes vytvoření pokynu až po úhradu skrze košík, ve kterém je možné online zaplatit platební kartou/bránou anebo si vytvořit platební příkaz pro běžný převod. Získání licence si můžete ověřit na Vaší osobní stránce.