Antidoping a zdraví

Mezinárodní florbalová federace

Český florbal se jako člen Mezinárodní florbalové federace (IFF) i Českého olympijského výboru (ČOV) zavázal k udržování čistoty sportu a následuje Světový antidopingový kodex.

Kodex je základním a celosvětovým dokumentem, na němž je založen Světový antidopingový program ve sportu. Smyslem Kodexu je podpořit boj proti dopingu celosvětovou harmonizací klíčových antidopingových prvků. Je dostatečně konkrétní, aby napomohl úplné harmonizaci v otázkách, kde je nutný jednotný postoj, zároveň je i dostatečně obecný v ostatních oblastech, takže dovoluje být flexibilní v tom, jak mají být dohodnuté antidopingové zásady uplatňovány.

Celosvětovým organizátorem boje proti dopingu je Světová antidopingová agentura (World Anti-doping Agency - WADA) iniciovaná Mezinárodním olympijským výborem. Nejvyšším orgánem a výhradním odborným pracovištěm s celostátní působností zabezpečující antidopingový program České republiky je Antidopingový výbor ČR (ADV ČR).

Antidopingové programy se snaží zachovat to, co je na sportu skutečně cenné. Smyslem sportu je oslava lidského ducha, těla a mysli a odráží se v hodnotách, které nacházíme ve sportu i jeho prostřednictvím:

 • Etika, fair play a poctivost
 • Zdraví
 • Vynikající výkon
 • Charakter a vzdělání
 • Zábava a radost
 • Týmová práce
 • Oddanost a nasazení
 • Respektování pravidel a zákonů
 • Respekt k sobě a ostatním
 • Odvaha
 • Společenství a solidarita
Doping je zásadně v rozporu se sportovním duchem.

Co je doping?

Doping je definován jako výskyt jednoho nebo více z následujících porušení antidopingových pravidel (ADRV):

 • Přítomnost zakázané látky ve vzorku sportovce
 • Použití nebo pokus o použití zakázané látky nebo metody
 • Odmítnutí podrobit se odběru vzorků po upozornění
 • Nezadání informací o místě pobytu sportovce a zmeškané testy
 • Manipulace s jakoukoli částí procesu dopingové kontroly
 • Zpracování zakázané látky nebo metody
 • Obchodování se zakázanou látkou nebo metodou
 • Podání nebo pokus o podání zakázané látky nebo metody sportovci
 • Spoluúčast na ADRV
 • Zakázané spojení s podpůrným personálem sportovců, kteří se podíleli na dopingu

Proč je doping ve sportu zakázaný?

Používání dopingových látek nebo metod ke zvýšení výkonu je v zásadě chybné a škodí celkovému duchu sportu. Zneužívání látek může být škodlivé pro zdraví samotného sportovce i další soutěžící. Vážně poškozuje integritu, image a hodnotu sportu, bez ohledu na to, zda motivací k užívání látek je zlepšení výkonu či nikoli. Pro dosažení integrity a férovosti ve sportu jde o zásadní závazek k čistému sportu.

Aplikace Čistý sport

Antidopingový výbor ČR vyvinul ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) mobilní aplikaci ČISTÝ SPORT, která slouží k rychlé kontrole, zda užívaný lék neobsahuje zakázané látky. Databáze obsahuje kompletní sortiment volně prodejných léků i léků na předpis. Aplikace je zdarma a je dostupná ke stažení na Google Play a App Store. Informace z aplikace nemají žádnou právní závaznost - každý sportovec má osobní zodpovědnost za léky a doplňky, které užívá.

Antidopingové kontroly v českém florbalu

Antidopingové kontroly se v soutěžích i mimo soutěže Českého florbalu začaly provádět v roce 2003, ve kterém se Mezinárodní florbalová federace připojila ke Světovému antidopingovému kodexu. Do roku 2023 bylo prověřeno celkem 410 vzorků z nichž 2 (0,49 %) v letech 2007 a 2012 byly pozitivní.