Matrika

Matriční úsek Českého florbalu

K členství v ČF je třeba vyplnit elektronickou Přihlášku člena do ČF.

Pro členy jiné než české národnosti se vyplňuje papírová Přihláška člena do ČF, kterou najdete v Dokumentech - Formuláře. Je nutné uvést datum narození a národnost člena.

Pro členy přicházející přes mezinárodní přestup je také nutné využít papírovou Přihlášku člena do ČF.

Přihláška je stejná pro hráče, rozhodčí, trenéry, delegáty i funkcionáře. Pokud chce hráč nastupovat k utkáním pořádaným ČF, musí mít oddílovou příslušnost. Tu získá na základě vyplněné části přihlášky „Oddílová příslušnost,“ kterou potvrzuje ve FISu nebo svým podpisem na formuláři zmocněnec oddílu.

Přihláška člena do Českého florbalu

  • Popis: Nabytí členství a případné oddílové příslušnosti pro nové členy.
  • Věk: Od 5 let.
  • Časové omezení: Bez omezení. Není vázáno přestupním obdobím.
  • Cena: Zdarma (platí se aktivní členství ve formě licencí na sezonu)

Členský poplatek

Členové jsou povinni mít uhrazený členský poplatek ve výši 200 Kč za sezónu. Týká se to všech fyzických členů.
Pro sezónu 2024/2025 je povinnost platit členský poplatek zúžena pouze na hráče, rozhodčí, delegáty, trenéry a členy realizačního týmu. Tedy všechny osoby uvedené v zápise o utkání.

Licence

  • Hráč - soupiska mužů, žen, juniorů nebo juniorek vyžaduje individuální hráčskou licenci: 609 Kč (od 1.7.2024). U mladších kategorií (soupiska dorostenců a mladší) je hráčská licence řešena poplatkem za soupisku celého družstva, kterou hradí oddíl dle herního systému (5+1 – 2250 Kč (od 1.7.2024), menší 3+1/4+1 – 1750 Kč (od 1.7.2024)).
  • Rozhodčí - cena dle úrovně licence od 200 Kč
  • Delegát - od 200 Kč
  • Trenér - 500 Kč

Obnova členství

Bývalý člen ČF si své členství obnoví přihlášením do FISu.
V případě zapomentých přihlašovacích údajů využijte odkazu pro zapomenuté heslo na přihlašovací stránce do FISu. Své členské číslo (uživatelské jméno) najdete na stránce, na které si budete nastavovat nové heslo.
Pokud nemáte u svého profilu uvedenou emailovou adresu, kontaktujte Matriční úsek.

Oddílová příslušnost

Oddílovou příslušnost získá člen buď na základě vyplnění Přihlášky člena do ČF s částí „Oddílová příslušnost,“ kterou potvrzuje ve FISu zmocněnec oddílu, nebo za pomoci elektronického formuláře Změna oddílové příslušnosti.

Členská karta Českého florbalu

Členská karta byla vydávána pouze při první registraci do Českého florbalu do 5.3.2023.
V případě potřeby využijte tlačítko Certifikát na profilu osoby ve FISu (v menu Administrace - Kontaktní údaje) ke stažení dokumentu o potvrzení členství.

Členská karta není potřeba k nastoupení k soutěžnímu utkání ani k přihlášení do Florbalového informačního systému FIS.