Komplexní rozvoj oddílů

Program podpory

Pomoc se zkvalitňováním zázemí klubů je pro Český florbal dlouhodobě prioritou. Před několika lety proto spustil vlastní Programy podpory zaměřené na posílení personálního zabezpečení klubu, jeho řízení a rozvoj. Díky tomu vznikly programy pro šéftrenéry, sekretáře, trenérské vzdělávání, komunikační pracovníky nebo manažery. Na úspěšné, ale samostatně stojící programy, navázal program komplexní, který dokáže pojmout až 126 klubů ročně, více než dvě třetiny z nich ve velmi intenzivní podobě.

Český florbal pokračuje v podpoře oddílů, která je zaměřena na zkvalitňování jejich práce a také na rozvoj florbalu v méně rozvinutých regionech a věkových kategoriích. V sezoně 2022/2023 podporuje Český florbal 94 oddílů, což představuje podporu oddílů s 60 % mládežnických družstev.