Rozvoj oddílů

Královéhradecký a Pardubický kraj

Cílem programu podpory rozvíjejících se oddílů je zajistit podporu rozvoje pro oddíly, které nejsou zapojeny do Programu podpory č. 3 - Komplexní rozvoj oddílů a florbalu a které mají zájem na svém rozvoji.

Projekty na sezonu 2023/2024:

Rozvojové projekty

č. 1 - Podpora zavádění SW nástrojů do oddílů
č. 2 - Kurz první pomoci pro pořadatele
č. 3 - Podpora kvantitativního růstu rozhodčích
č. 4 - Styčný důstojník pro nábory nových rozhodčích

  • termín vypsání programu podpory: 29. září 2023
  • termín podání žádosti: do 12. října 2023
  • termín seznámení žadatelů s výsledky zařazení / nezařazení do programu podpory: do 31. října 20213
  • způsob podání žádosti: e-mailem na kontaktní osobu
  • kontaktní osoba: Aleš Jansa, tel.: 603 459 274, e-mail: jansa@ceskyflorbal.cz

Kompletní znění programu podpory

Pokud máte zájem dozvědět se více, můžete přejít na stránky týkajících se rozvoje oddílů.