Elektronizace matriky

e-formuláře Českého florbalu

V rámci postupné elektronizace úkonů ve FISu jsme pro hráče a oddíly připravili možnost elektronického podávání Matričních žádostí. Cílem zavedení matričních e-formulářů je zjednodušení a zrychlení vyřizování matričních úkonů pro hráče a oddíly, ale i ulehčení práce všem zúčastněným stranám.

Výhodou je především rychlejší přenos informací, okamžitá kontrola stavu žádosti ve FISu a možnost vybrat si nově přesné datum začátku přestupu či hostování (datum OD). Dlouhodobě tím směřujeme k úplné samostatnosti v prostředí matričních formulářů. Níže jsou uvedeny odkazy na jednotlivé druhy žádostí, na návody k nim a odpovědi na nejdůležitější otázky pro zorientování se v novém procesu. V závěru nasazování elektronizace matriky jsou nyní dostupné i žádosti o předčasné ukončení hostování nebo střídavého startu a formulář pro evidenční dodatek pro hráče a změna sekretáře a zmocněnců pro oddíly.

Přihláška člena a Oddílová příslušnost

Elektronická přihláška slouží pouze pro nové členy Českého florbalu české národnosti, kteří nejsou registrováni ve florbalové federaci jiné země. Pro cizince, včetně českých hráčů vracejících se do Česka přes mezinárodní přestup, je nutné využít papírového formuláře. Pro obnovu členství u bývalých členů využijte přihlášení do  Florbalového informačního systému FIS. Pro aktivní členy využijte matričních žádostí pro přestup či změnu oddílové příslušnosti ve FISu.

Změnu oddílové příslušnosti (e-ZOP) smí provést:

  • osoba bez oddílové příslušnosti (tzv. Supervolný hráč);
  • osoba evidována v oddíle, která je členem Českého florbalu již více než 1 rok, nemá platný evidenční dodatek a od posledního utkání uběhl minimálně 1 rok.

Evidenční dodatek slouží k registraci smlouvy, kterou hráč uzavřel s oddílem. Evidenčním dodatkem se hráč vzdává práva žádat o přestup a hostování bez souhlasu mateřského oddílu. Hráč může mít evidenční dodatek od 16 let. U hráče mladšího 18 let potvrzuje žádost zákonný zástupce, kterého musí mít zadaného ve FISu. Maximální délka evidenčního dodatku je 3 roky. Evidenční dodatek musí být registrován do 30 dnů od data podpisu smlouvy.

Návod: Přihláška člena do Českého florbalu

Návod: Změna oddílové příslušnosti

Časté otázky k e-formulářům

Papírové formuláře

Přestup a hostování

O přestupu či hostování je potřeba nejprve informovat všechny strany (hráč, mateřský a nový oddíl), vyjednat si podmínky a způsob zadání a až poté je možné žádost zadat do Florbalového informačního systému FIS.​Pokud se při jednání o přestupu/hostování dohodnete na odstupném, tak si vyrovnáte závazky před zadáním žádosti a do žádosti ho již nevyplňujete.

Při zadávání si nastavte datum OD tak, aby se stihli všichni vyjádřit (oddíl má 14 dní na vyjádření), a žádost jste včas podali, jinak dojde k jejímu neprojednání. Po podání žádosti již není možné datum OD měnit.

Po přestupu není možné 3 měsíce znovu přestupovat či hostovat.

Návod: Přestup a hostování

Návod: Přestup a hostování (zjednodušený)

Časté otázky k e-formulářům

Papírové formuláře

Střídavý start a hostování

Hráč musí mít před zadáním žádosti platnou licenci na aktuální sezónu a být na soupisce v mateřském oddílu.​Žádost je vždy nutné podat do data OD, jinak dojde k jejímu neprojednání!

Střídavý start (STST)

Střídavý start je možný pro hráče a hráčky první tři sezóny v kategorii dospělých dle věkového zařazení (19 - 21 let).Střídavě startovat lze pouze z oddílů, jejichž A-družstva hrají nejvyšší celostátní soutěže (definované soutěžním řádem: Superliga, 1. liga mužů, Národní liga, Extraliga žen, 1. liga žen). Střídavě startovat lze do soutěží o jednu nebo dvě úrovně níže než hraje A-družstvo mateřského oddílu (nejnižší možná soutěž pro STST je Regionální liga mužů a 3. liga žen). Hráč může nastupovat pouze za A-družstva obou oddílů. Jeden hráč může střídavě startovat pouze jednou za sezonu.

Střídavé hostování (STH)

Střídavé hostování je možné pro hráče a hráčky od kategorie starší žáci/žákyně až po první tři sezóny v kategorii dospělých dle věkového zařazení (14 - 21 let).Maximálně může trvat 105 dní, ale nesmí přesáhnout konec základní části soutěže. Střídavě hostovat lze pouze do vyšší a celostátní soutěže (výjimka je pro kategorii starších žákyň, kdy za soutěž pro střídavé hostování je považována 1. liga dorostenek). STH je povoleno pouze v případě, že mateřský oddíl nemá družstvo ve stejné úrovni celostátní soutěže, než kam by hráč střídavě hostoval. Pro hráče, jehož mateřský oddíl má družstvo v příslušné kategorii, se za vyšší soutěž považuje i soutěž o úroveň nižší ve starší věkové kategorii.

Podrobné návody pro Vás připravujeme. Prozatím můžete využít návodů pro přestup a hostování. Princip zadávání, potvrzování a podávání je stejný.

Oddílové formuláře

Změna sekretáře oddílu

Sekretářem oddílu může být pouze člen Českého florbalu starší 18 let.

Žádost je možné podat po potvrzení všech aktuálních zmocněnců a nového sekretáře. Je nutné ji podat do 6 měsíců od jejího vytvoření. Změna nabývá platnosti podáním.

Změna zmocněnců oddílu​

Zmocněncem oddílu může být pouze člen Českého florbalu starší 18 let, který má ve FISu nahraný podpisový vzor a není zmocněncem v jiném oddíle.

Žádost je možné podat po potvrzení všech původních a nových zmocněnců. Je nutné ji podat do 6 měsíců od jejího vytvoření. Změna nabývá platnosti podáním.