Záštity turnajů

Obecné podmínky pro udělení záštity Českého florbalu

 • Cílem záštit Českého florbalu je podporovat turnaje, které pomáhají rozvoji florbalu. Záštita má turnaj podpořit v možnosti snadněji žádat o podporu města, kraje a místních firem.
 • Záštity jsou udělovány podle stanovených kritérií ve dvou úrovních - Záštita Českého florbalu a Záštita prezidenta ČF.
 • Záštitu Českého florbalu uděluje výkonný výbor.
 • Záštitu prezidenta Českého florbalu uděluje prezident Českého florbalu.
 • Žádost se podává přes elektronický formulář nejpozději 4 měsíce před začátkem turnaje.
 • Žádost o záštitu může podat pouze členský subjekt Českého florbalu.
 • V případě získání oprávnění k užití loga Českého florbalu je organizátor povinen respektovat logomanuál ČF. Součástí loga akce nesmí být logo Českého florbalu či jakákoliv jeho modifikace ani grafický prvek, který by logo ČF připomínal.
 • Organizátor ručí za to, že turnaj bude respektovat fair play a jeho cílem bude šíření dobrého jména florbalu.
 • Organizátor akce musí Českému florbalu hlásit disciplinární podněty vůči členům ČF, kteří se provinili v rámci akce, a to nejpozději do 3 dnů od incidentu.
 • Tištěné materiály, venkovní reklama, audio, video, internet a prezentační tabule či jiný způsob prezentace, který se vztahuje k akci, může nést slovní označení, že akce je pod záštitou Českého florbalu. Toto označení však musí být zcela odděleno od jakýchkoliv reklamních textů, reklamy či komerčních log sponzorů, sdružení či podporovatelů akce. Český florbal si vyhrazuje právo na kontrolu veškerého způsobu prezentace akce.
 • Při přidělení záštity ČF informuje žadatele, zda bude Český florbal prezentovat své projekty na jednotlivých realizovaných způsobech prezentace akce pod záštitou ČF. ČF zajistí předání potřebných podkladů v domluveném formátu.
 • Podáním žádosti o záštitu Českého florbalu je vyjádřen souhlas organizátora akce s těmito pravidly vydanými ČF.
 • ČF informuje žadatele o případném udělení záštity do 1 měsíce Záštity prezidenta Českého florbalu, do 2 měsíců u Záštity Českého florbalu.
 • Ve výjimečném případě může prezident ČF navrhnout udělení Záštity Českého florbalu i akci, která splňuje podmínky pro udělení Záštity prezidenta ČF.

Základní podmínky pro získání záštit

Záštita Českého florbalu

Podmínky pro udělení:
 • Kategorie: elitní, muži + ženy;
 • Systém: 5+1;
 • Doba trvání: minimálně dva dny;
 • Historie: alespoň dva předešlé ročníky;
 • Účast: mezinárodní, zástupci alespoň tří ze čtyř zemí nejvýše postavených v žebříčku IFF (Finsko, Švédsko, Švýcarsko, Česko), započítávají se pouze elitní týmy z nejvyšší soutěže v dané zemi, počítá se i případná účast reprezentačního týmu dané země, a to v kategoriích: muži, ženy, junioři, juniorky;
 • Turnaj podléhá pravidlům IFF – mimo jiné nutná klubová příslušnost v daném klubu, za který hráč nastupuje;
 • Vyplnění žádosti nejpozději čtyři měsíce před začátkem turnaje (neplatí pro turnaje plánované na červen až září 2021, u těch musí být žádost podaná do 30. května).
V případě udělení záštity má žadatel právo:
 • Uvádět záštitu dle obecných podmínek;
 • Při propagaci a komunikace akce používat stanoveným způsobem logo Českého florbalu;
 • Uvedení v seznamu neligových turnajů;
 • Požádat o rozšířenou komunikaci turnaji formou až (dvou příspěvků na kanálech Českého florbalu o turnaji a případně i bannerem na webu s odkazem na stránky turnaje;
 • Požádat o bezplatný pronájem mobilního florbalového povrchu (pořadatel hradí náklady na dopravu a instalaci);
 • Požádat o oficiální spolupráci při nominaci rozhodčích.
Plnění organizátora:
 • Podmínky spolupráce s Českým florbalem budou vyjednány individuálně.
Kdo schvaluje:
 • Výkonný výbor Českého florbalu.

Záštita prezidenta Českého florbalu

Podmínky pro udělení:
 • Kategorie: všechny
 • Systém: 5+1, 3+1 (pouze mládež)
 • Doba trvání: minimálně dva dny 
  • Pozn.: počty dnů i týmů se sčítají ze všech termínů
 • Účast: minimálně 100 týmů, u mládežnických turnajů minimálně 50 týmů
 • Historie: alespoň dva předešlé ročníky
 • Vyplnění žádosti nejpozději čtyři měsíce před začátkem turnaje (neplatí pro turnaje plánované na červen až září 2021, u těch musí být žádost podaná do 30. května)
V případě udělení záštity má žadatel právo:
 • Uvádět záštitu dle obecných podmínek;
 • Při propagaci a komunikace akce používat stanoveným způsobem logo Českého florbalu;
 • Uvedení v seznamu neligových turnajů;
 • Požádat o propagaci turnaje formou jednoho příspěvku na kanálech Českého florbalu;
 • Požádat o zapůjčení mobilního florbalového povrchu, žadatel hradí náklady na zapůjčení;
 • Požádat o spolupráci při oslovení rozhodčích.
Plnění organizátora:
 • Podmínky spolupráce s Českým florbalem budou vyjednány individuálně.
Kdo schvaluje:
 • Prezident Českého florbalu.