Školní licence

Florbal pro školy

Český florbal ve spolupráci s AŠSK nabízí vzdělávací program akreditovaný MŠMT s hlavním cílem inspirovat a vzdělávat zábavnou formou všechny pedagogické pracovníky, kteří vedou nebo chtějí vést florbalové kroužky. Jedná se o akreditovaný kurz MŠMT pro DVPP.

Přihlášení na kurz, probíhá pomocí formuláře  ZDE.

Podpůrné materiály ke kurzu  ZDE.

Kontaktní osoba: Michal Eisenkolb,  skolnilicence@ceskyflorbal.cz, 603 222 357

Délka: 8 vyučovacích hodin (4 hod. teorie a 4 hod. praxe)

Cena: 1 500,- Kč

Kurzy se pořádají na celém území České republiky, dle zájmu škol a oddílů spolupracujících se školami.

Obsah školení

Název předmětu

počet hodin

1

UČEBNA: Základní pravidla florbalu, zásady bezpečnosti, florbalové vybavení

Základní pravidla včetně signalizace rozhodčích, vymezení rizik a prevence úrazů, florbalová výstroj a výzbroj.

1

2

UČEBNA: Role učitele/trenéra, trenérské zásady a specifika florbalu ve školních tělocvičnách

Trenérské zásady, způsoby komunikace, zvláštnosti a specifika v podmínkách školní tělesné výchovy.

2

3

UČEBNA: Rozdělení a příprava vyučovací jednotky, senzitivní období, věková specifika žáků

Struktura a obsah vyučovací jednotky, posloupnost cvičení, věková specifika.

1

4

TĚLOCVIČNA: Ukázky a vysvětlení základních herních činností jednotlivce

Praktické příklady výuky HČJ formou herních cvičení.

1

5

TĚLOCVIČNA: Modelová vyučovací jednotka

Ukázka vzorové vyučovací jednotky pro žáky prvního případně i druhého stupně.

1

6

TĚLOCVIČNA: Florbalové i neflorbalové hry, diskuze a vyhodnocení semináře

Cvičení pro žáky prvního a druhého stupně.

Vyhodnocení semináře a závěrečná diskuse

2

Celkem hodin:

8