Česká cesta

Metodika Českého florbalu

Česká cesta, to je myšlenkový základ položený už před více než sedmi lety. Český florbal měl právě za sebou další úspěšně uspořádané mistrovství světa žen, na kterém jsme, stejně jako v tom mužském o pár let dříve, opět skončili na nepříliš populárním 4. místě. A znovu scházel ten pověstný malý krůček…

Na jaře roku 2014 jsme se proto začali intenzivně zabývat myšlenkou, jak být z dlouhodobého hlediska úspěšní nejen na poli organizačním, kde jsme se už zařadili do absolutní florbalové špičky, ale také na poli sportovním. Ne krátkodobě a jednorázově, což se nám už v minulosti podařilo, ale dlouhodobě a pravidelně.

Byli jsme si vědomi, že pokud chceme v dlouhodobém horizontu pravidelně porážet skandinávské a švýcarské reprezentační celky, musíme najít vlastní cestu, jak konkurovat jejich tradici, vzdělávacímu systému, úrovni státní podpory či lepším ekonomickým podmínkám.

Bylo zřejmé, že nestačí pouze individuálně a nahodile sbírat zahraniční florbalové zkušenosti. Případně je doplňovat o poznatky z ostatních českých a zahraničních kolektivních sportů, a poté je přenášet do naší zavedené praxe.

Závěr byl jasný. Pokud se opravdu chceme posunout na sportovním poli, musíme se koncepčně, systémově a hlavně společně vydat vlastní cestou. Českou cestou.

Vycházíme přitom v podstatě z velmi jednoduchého hlavního předpokladu. Stejně jako je základem každého prosperujícího státu kvalitně fungující rodina, je pro český florbal tímto základem kvalitně fungující florbalový klub zahrnující všechny důležité prvky „florbalového spektra“: hráče, trenéry, rodiče, manažery, sekretáře, šéftrenéry či prezidenty klubů. Stručně shrnuto, klíčové hybatele široké florbalové komunity.

Klub, který je dlouhodobě stabilní finančně i personálně, s efektivně nastavenou vnitřní infrastrukturou, automatizovanými činnostmi, rozhodující se na základě analýz a tvrdých dat. Klub, který je inovativní a ambiciózní. Klub, který má vizi a cíl a z cesty za jejich naplněním neuhýbá.

Pokud chceme být dlouhodobě úspěšní i na sportovním poli, musí mít český florbal nejprve vytvořenou silnou klubovou infrastrukturu, která bude jeho pevným základem. S kvalitním organizačním a materiálovým zázemím, které bude pravidelně, dlouhodobě a systematicky vytvářet podmínky pro výchovu dalších a dalších generací celoživotních florbalových „nadšenců“.

Ano, čtete správně. Naše sportovní síla musí i nadále vycházet z naší největší přednosti – široké členské základny. V rámci České cesty musí být místo pro každého hráče a hráčku bez ohledu na věk a sportovní výkonnost. Protože stejně jako v každé fungující rodině i oni jsou její nedílnou součástí a mají pro celý český florbal svůj podstatný význam. Stejně jako rodiče dalších malých florbalistů a florbalistek, nadšených trenérů, rozhodčích, představitelů klubů, pravidelných návštěvníků florbalových hal či televizních diváků.

Tuto představu jsme po téměř dvou letech příprav vtiskli v roce 2016 do nově spuštěného komplexního programu rozvoje pro oddíly, který se stal základním pilířem a nástrojem pro budování České cesty. Ušli jsme po ní společně s oddíly velký kus a ještě výrazně větší nás společně čeká. Touto knihou přidáváme další díl do celkové skládačky. Tentokrát již primárně zaměřenou na sportovní složku florbalové cesty.