Vzdělávání rozhodčích

Českého florbalu

Vzdělávání v programu talentovaných rozhodčích

Účastníci
 • zařazení nového rozhodčího do programu každoročně navrhuje regionální KRD;
 • z navržených rozhodčích vybírá celostátní KRD, na základě vstupního pohovoru, které do programu zařadí;
 • po každé sezóně probíhá vyhodnocení působení rozhodčích zařazených v programu celostátní KRD a následně rozhodnutí, kteří rozhodčí budou v programu dále pokračovat;
 • rozhodčí je v programu maximálně 6 let;
Semináře
 • semináře realizované prezenční i online formou nad rámec vzdělávacích a praktických seminářů;
 • 1x ročně dvoudenní seminář spojený s návštěvou utkání elitní soutěže;
 • 2x ročně celodenní semináře;
 • 6x ročně online semináře;
Náplň vzdělávání
 • seznámení se s měkkými dovednostmi
 • základy používání měkkých dovedností včetně vhodné formy;
 • detaily používání měkkých dovedností včetně využití v praxi a kooperaci;
 • ověřování schopnosti používání měkkých dovedností v těžších utkáních;
Působení delegátů u rozhodčích v programu
 • nominace celostátních delegátů na utkání rozhodčích zařazených programu již v době, kdy působí na regionálních listinách;
 • vyšší četnost nominací delegátů na utkání rozhodčích zařazených v programu, kteří již postoupili na celostátní listiny;
 • vytipování delegátů pro pravidelnou práci s konkrétními rozhodčími zařazenými v programu
 • zařazení nového rozhodčího do programu každoročně navrhuje regionální KRD;
 • z navržených rozhodčích vybírá celostátní KRD, na základě vstupního pohovoru, které do programu zařadí;
 • po každé sezóně probíhá vyhodnocení působení rozhodčích zařazených v programu celostátní KRD a následně rozhodnutí, kteří rozhodčí budou v programu dále pokračovat;
 • rozhodčí je v programu maximálně 6 let;