Vzdělávání rozhodčích

Českého florbalu

Práce mentora

  • mentor = zkušenější kolega;
  • mentor - osoba odpovědná za osobní rozvoj rozhodčích, kteří jsou mentorovi svěřeni;
  • 2x - 3x měsíčně se s těmito rozhodčími setkává;
  • pro práci mentora je vhodné využívat rozhodčí celostátní licence, kteří jsou ochotní a schopní tuto činnost vykonávat;
  • mentor má na starost jeden pár perspektivních regionální rozhodčích, kterým se intenzivně věnuje;
  • s rozhodčími se setkává při různých příležitostech - extraligové utkání; vlastní seminář; společné řízení utkání v rámci turnaje regionální soutěže; společný trénink rozhodčích apod.;
  • mentor v sobě spojuje osoby školitele a delegáta = nejen poskytuje zpětnou vazbu, ale i vzdělává, a to především přímým předáváním zkušeností;
  • jednomu páru se mentor věnuje max. 3 roky;
  • činnost mentora monitoruje a kontroluje KRD skrze supervizora a sekretariát;