Pro trenéry

Dnes jsme přesvědčeni o tom, že by florbal měl cílit na rovnoměrný rozvoj hráče a respektovat jeho vývojová období. Trenér si musí uvědomovat, že se jedná o dlouhou cestu se spoustou úskalí a zákonitostí. Je nutné, aby trenér jasně věděl, že příprava malých florbalistů je výrazně odlišná od tréninku dospělých, který je intenzivně zaměřen na dosažení co nejlepších výsledků. Prioritou u dětí a mládeže však není vítězství, ale správný rozvoj a to po mentální, kondiční a technicko-taktické stránce. Na této stránce vám přinášíme veškeré základní informace a odkazy pro váš přehled a bezproblémové fungování.

Jak se stát trenérem

Florbalovým trenérem se stáváte uhrazením trenérské licence ve výši 500 Kč ročně a zapojením do vzdělávacího systému, ve kterém trenér může získáváním kreditů prodlužovat platnost stávající úrovně licence či tuto úroveň zvyšovat. V současnosti Český florbal rozlišuje čtyři úrovně trenérských licencí:

 1. licence D = od 16 let, jednodenní kurz
 2. licence C = od 16 let, třídenní kurz
 3. licence B = od 16 let, jednoleté studium
 4. licence A = od 20 let, dvouleté studium

Školení trenérů licencí C a D jsou vypisována v jednotlivých regionech pravidelně na podzim a na jaře každého roku. Studium licence B je vypisováno každý rok na jaře. Studium licence A je pak vypsáno každé dva roky ovšem v závislosti na počtu uchazečů.

Speciálním druhem licence je školská, která je určena pedagogickým pracovníkům vyučujícím tělocvik a není platná pro vedení týmů v soutěžích Českého florbalu.

Výhody aktivní trenérské licence

 • Plnění povinnosti oddílu vzhledem k vedení družstva v zápase
 • Přístup zdarma na doškolovací a nadstavbové semináře Českého florbalu
 • Možnost usilovat o zvýšení úrovně trenérské licence

Systém vzdělávání

Vstupní úrovní je licence D, která je jedinou, ke které se můžete přihlásit bez aktivní trenérské licence. Po úspěšném absolvování kurzu získává trenér osvědčení. Platnost licence je časově omezena a její prodlužování či zvyšování úrovně závisí na vašem dalším studiu. Licence D a C mají platnost do 30. 6. třetího roku od absolvování školení, licence B a A mají platnost do 30. 6. čtvrtého roku od absolvování studia.

Pro prodloužení licence je potřeba splnit:

 • licence D
  • získat během platnosti licence minimálně 10 kreditů
 • licence C
  • získat během platnosti licence minimálně 12 kreditů
 • licence B
  • získat během platnosti licence minimálně 15 kreditů
 • licence A
  • získat během platnosti licence minimálně 20 kreditů

Trenéři získávají kredity účastí na širokém spektru vzdělávacích akcí od klasických seminářů po stáže v zahraničních klubech, které jsou ohodnoceny 1 - 10 kredity dle náročnosti. Kredity mohou také ztratit disciplinárními prohřešky.