Pro trenéry

Lidé působící v oddílech si stále více uvědomují nutnost vzdělávání v oblasti teorie tréninku jak specifického - florbalového (technicko-taktické dovednosti) tak i nespecifického - v oblasti kondice, psychologie, pedagogiky, koučinku. Přes krátkou historii florbalu již existuje hodně florbalových učebnic pro trenéry. Předkládáme vám seznam literatury, kterou můžete využít při přípravě tréninkových jednotek i při teoretickém studiu problematiky sportu a sportovního tréninku.

SharePoint pro trenéry
Návod na připojení k trenérskému SharePointu Českého florbalu

Dokumenty Komise vzdělávání a mládeže

Doporučené odkazy

České
Zahraniční
Videa