Rodič

Česká cesta

Covidová pandemie měla na sport opravdu drtivý dopad. Na druhou stranu nám poskytla mnoho dalších námětů na přemýšlení, jak do budoucna upravit a zefektivnit naše fungování. A zároveň nám poskytla čas přinést do skládačky České cesty další důležitý díl, který nám pro rozvoj sportovní výkonnosti dosud chyběl – komplexní metodiku hráčského rozvoje.

Nejedná se o žádnou „doktrínu“, která do nejmenšího detailu popisuje, jak má hráč vypadat. Nechává dostatek volnosti pro individuální práci, ale zásadním způsobem definuje klíčové prvky a stanovuje směr, kterým se máme vydat, abychom svého cíle dosáhli.

Česká cesta chce být při výchově hráčů a hráček neustále inovativní, respektovat dlouhodobý rozvoj před krátkodobými výsledky, přinášet a modifikovat řešení vhodná pro „českou mentalitu“, vycházet z našich typických vlastností a přetavovat je do strategických výhod.

Rozhodně to ale neznamená, že si budeme dělat věci po svém a ignorovat okolní svět. Právě naopak, jednotlivé její části jsou postaveny na základě odborných studií a konkrétní obsah v jednotlivých kapitolách ovlivňovali čeští a zahraniční odborníci, kteří se na přípravě jejího obsahu podíleli.

A přestože je tato publikace svým obsahem určena primárně trenérům, naše ambice v rámci České cesty jde mnohem dál. Hráčský rozvoj totiž neformují jenom trenéři, ale výrazně se na něm podílejí i samotní hráči a jejich rodiče. I jim chceme v rámci metodiky hráčského rozvoje přinášet důležité informace přizpůsobené roli, kterou v celém procesu mají.

Česká cesta by měla být především průvodcem, pomocníkem a rádcem!