Rozvoj oddílů

Jihomoravský a Zlínský kraj

Cílem programu podpory rozvíjejících se oddílů je zajistit podporu rozvoje pro oddíly, které nejsou zapojeny do Programu podpory č. 3 - Komplexní rozvoj oddílů a florbalu a které mají zájem na svém rozvoji.

Projekty na sezonu 2023/2024 budou vypsány začátkem října 2023.

Program podpory č. 2A - Podpora rozvíjejících se oddílů

č. 1 - Cestovné mládeže
č. 2 - Trenérské licence D
č. 3 - Trenérské licence C
č. 4 - První mládežnické družstvo
 • termín podání žádosti: 29. září - 12. října 2023
 • termín seznámení žadatelů s výsledky zařazení / nezařazení do programu podpory: do 31. října 2023
 • způsob podání žádosti: e-mailem na kontaktní osobu
 • kontaktní osoba: Petr Plodík, tel.: 730 171 755, e-mail:plodik@ceskyflorbal.cz
 • Kompletní znění propgramu podpory

  Program podpory č. 2B - Podpora rozvoje ženského florbalu

  č. 1 - nová dívčí mládežnická družstva

 • termín podání žádosti: 29. září - 12. října 2023
 • termín seznámení žadatelů s výsledky zařazení / nezařazení do programu podpory: do 31. října 2023
 • způsob podání žádosti: e-mailem na kontaktní osobu
 • kontaktní osoba: Petr Plodík, tel.: 730 171 755, e-mail: plodik@ceskyflorbal.cz
 • Kompletní znění propgramu podpory

  Podpora rozvoje rozhodčích

  Podpora kvantitativního rozvoje rozhodčích;  kompletní znění programu podpory
  Podpora cestovného rozhodčích; kompletní znění programu podpory

 • termín podání žádosti: 22. května - 22. června 2024
 • termín seznámení žadatelů s výsledky zařazení / nezařazení do programu podpory: do 30. června 2024
 • způsob podání žádosti: e-mailem na kontaktní osobu
 • kontaktní osoba: Petr Plodík, tel.: 730 171 755, e-mail:plodik@ceskyflorbal.cz

 • Pokud máte zájem dozvědět se více, můžete přejít na stránky týkajících se rozvoje oddílů.