Hlavně nezlobte...

Podpora slušného chování na turnajích dětí

Cílem projektu je poukazovat na téma slušného chování na dětských turnajích (i mimo ně) a na to navázaná další témata. Snahou je představit všem účastníkům turnaje (rozhodčím, hráčům, hráčkám, fanouškům, trenérům či trenérkám), s jakými motivy a ambicemi jednají na dětských turnajích. Věříme, že vzájemné pochopení povede k lepší komunikaci mezi těmito skupinami, přispěje k ještě lepší atmosféře na dětských turnajích a zároveň seznámí rodiče nových malých florbalistů a florbalistek s florbalovým prostředím. Tématy, se kterými se snaží HLAVNĚ NEZLOBTE... pracovat, jsou respekt vůči rozhodčím, trenérům, trenérkám i hráčům a hráčkám, slušná komunikace a samozřejmě fair play. Cílem je zkrátka představit to, jaká je optimální podpora mladých sportovkyň a sportovců a postupně nabalujeme další témata. 

Projekt "HLAVNĚ NEZLOBTE..." je původně celosezonní kampaň florbalového regionu Prahy a Středočeského kraje, která si klade za cíl upozorňovat na dodržování slušného chování na dětských turnajích. Snahou je rozšířit ji i do dalších florbalových regionů pro ročník 2024/2025.

Základní hesla

Její čtyři základní hesla jsou: 

 1. Jste na turnaji dětí.
 2. Florbal je hra.
 3. Rozhodčí jsou lidé.
 4. Toto není superfinále.

Tato hesla zároveň poukazují na skupiny, kterým se kampaň věnuje, jsou jimi fanoušci, rozhodčí, hráči a trenéři. Níže si můžete v play-listu přehrát znělky ke každému heslu:

Desatero HLAVNĚ NEZLOBTE…

Nezáleží na tom, z jakého jste klubu a jakými pravidly se řídíte, toto desatero by mělo být univerzální pro všechny:

 1. Veď děti k tomu, aby milovaly sport.
 2. Chval za úsilí, ne za výsledky a vstřelené góly.
 3. Buď vzorem! Pro děti, pro hráče a hráčky, pro svěřence a svěřenkyně.
 4. Fandi a podporuj, ale neurážej a nekritizuj.
 5. Respektuj rozhodčí, trenéry, trenérky i protihráče či protihráčky.
 6. Hraj fair play – nejen na hřišti, ale i v životě.
 7. Nejen hráči či hráčky, ale i fanoušci jsou zástupci svých klubů – proto respektuj klubové hodnoty a nepoškozuj dobré jméno klubu.
 8. Oceň dobrou práci nejen svých dětí, ale i trenérů, trenérek a rozhodčích – chvály není nikdy dost.
 9. Během utkání zůstávej v prostoru vyhrazeném pro diváky.
 10. Komunikuj slušně a férově.