Trenér

Česká cesta

Děti objevují své schopnosti a dovednosti a na nás je, aby objevování probíhalo zábavnou formou plnou výzev. Všeobecný pohybový rozvoj a láska k pohybu jsou primárními cíli. Důraz klademe na různorodost a všestrannost pohybových aktivit. Více než 85% aktivity je prostřednictvím hry s kamarády a rodiči.

Příprava každého tréninku je stejně důležitá jako reakce na aktuální náladu dětí.

Pohybová aktivita: minimálně 2krát týdně. 100–250 tréninkových hodin ročně.

TRENÉR PRO TRENÉRY